vòi rửa bát TEKA OS 201

10,300,000 đ 8,400,000 đ

vòi rửa bát TEKA ARES

2,800,000 đ 2,300,000 đ

vòi rửa bát TEKA ELAN/MW

8,300,000 đ 7,000,000 đ

vòi rửa bát TEKA ICON BLACK

9,400,000 đ 7,900,000 đ

vòi rửa bát TEKA ICON

8,500,000 đ 7,100,000 đ

vòi rửa bát TEKA FRAME

6,100,000 đ 5,100,000 đ

vòi rửa bát TEKA MY 202

11,400,000 đ 9,300,000 đ

vòi rửa bát TEKA MF2

1,800,000 đ 1,500,000 đ

vòi rửa bát Teka MB 2 PULL OUT

2,000,000 đ 1,700,000 đ

vòi rửa bát TEKA MT 302

2,000,000 đ 1,700,000 đ

vòi rửa bát TEKA KOBE

6,700,000 đ 5,700,000 đ

vòi rửa bát TEKA MB2

3,200,000 đ 2,700,000 đ

vòi rửa bát TEKA CUADRO

8,100,000 đ 6,800,000 đ

vòi rửa bát TEKA EXPRESSION

6,900,000 đ 5,800,000 đ

vòi rửa bát TEKA ELAN

7,600,000 đ 6,400,000 đ

vòi rửa bát TEKA INX 914

7,600,000 đ 6,400,000 đ

vòi rửa bát TEKA INX 983

10,200,000 đ 8,400,000 đ

vòi rửa bát TEKA KOBE PRO

9,100,000 đ 7,600,000 đ

HOTLINE: 0989.805.886

Chat
. 0965.883.887