vòi rửa bát TEKA MY 202

11,400,000 đ 9,300,000 đ

vòi rửa bát TEKA MF2

1,800,000 đ 1,500,000 đ

vòi rửa bát Teka MB 2 PULL OUT

2,000,000 đ 1,700,000 đ

vòi rửa bát TEKA MT 302

2,000,000 đ 1,700,000 đ

vòi rửa bát TEKA KOBE

6,700,000 đ 5,700,000 đ

vòi rửa bát TEKA MB2

3,200,000 đ 2,700,000 đ

vòi rửa bát TEKA CUADRO

8,100,000 đ 6,800,000 đ

vòi rửa bát TEKA EXPRESSION

6,900,000 đ 5,800,000 đ

vòi rửa bát TEKA ELAN

7,600,000 đ 6,400,000 đ

vòi rửa bát TEKA INX 914

7,600,000 đ 6,400,000 đ

vòi rửa bát TEKA INX 983

10,200,000 đ 8,400,000 đ

vòi rửa bát TEKA KOBE PRO

9,100,000 đ 7,600,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 901

1,050,000 đ 945,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 902

1,650,000 đ 1,485,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 903

1,850,000 đ 1,665,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 911

1,950,000 đ 1,755,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 912

1,950,000 đ 1,755,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 914

2,050,000 đ 1,845,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 916

2,050,000 đ 1,845,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 918

2,350,000 đ 2,115,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 921W

4,750,000 đ 4,275,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 915

3,050,000 đ 2,745,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 928

2,950,000 đ 2,655,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 02SS

4,850,000 đ 4,365,000 đ

vòi rửa bát FASTER BF - 02S1

6,950,000 đ 6,255,000 đ

vòi rửa bát FASTER FS - 01SS

4,550,000 đ 4,095,000 đ

HOTLINE: 0989.805.886

0989 805 886