Chậu rửa bát Teka ANGULAR SINK 2B

7,200,000 đ 6,000,000 đ

Chậu rửa bát Teka CUADRO 2B 1D

11,500,000 đ 9,400,000 đ

Chậu rửa bát Teka Frame 2 1/2D Right

22,400,000 đ 18,000,000 đ

Chậu rửa bat Teka BE 40.40

2,400,000 đ 2,000,000 đ

Chậu rửa bát Teka BE 2B 845

8,400,000 đ 7,000,000 đ

Chậu rửa bát Teka iSink 95 DX

27,500,000 đ 22,000,000 đ

Chậu rửa bát Teka UNIVERSO 90 GT

14,900,000 đ 12,200,000 đ

Chậu rửa bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT

15,000,000 đ 12,400,000 đ

Chậu rửa bát Teka STYLO 2B

3,900,000 đ 3,200,000 đ

Chậu rửa bát Teka STYLO 1B

2,000,000 đ 1,700,000 đ

Chậu rửa bát Teka CENTROVAL 45

2,500,000 đ 2,100,000 đ

HOTLINE: 0989.805.886

Chat
. 0965.883.887