chậu rửa bát TKS-12050

2,000,000 đ 1,800,000 đ

chậu rửa bát TKS-4936

1,900,000 đ 629,000 đ

chậu rửa bát TKS-5238

1,900,000 đ 629,000 đ

Chậu rửa bát Teka Frame 2 1/2D Right

22,400,000 đ 18,000,000 đ

chậu rửa bát TKS-5643

2,000,000 đ 790,000 đ

Chậu rửa bat Teka BE 40.40

2,400,000 đ 2,000,000 đ

chậu rửa bát TKS-7241

1,570,000 đ 1,009,000 đ

Chậu rửa bát inox TKS 8042

3,450,000 đ 1,239,000 đ

chậu rửa bát TKS-6641

1,550,000 đ 979,000 đ

Chậu rửa bát TKS-7847

9,990,000 đ 7,319,000 đ

Chậu rửa bát Teka BE 2B 845

8,400,000 đ 7,000,000 đ

chậu rửa bát TKS-7539

1,550,000 đ 1,030,000 đ

Chậu rửa bát TKS 9143

5,350,000 đ 2,529,000 đ

Chậu rửa bát Teka iSink 95 DX

27,500,000 đ 22,000,000 đ

chậu rửa bát TKS-7843R

1,800,000 đ 1,480,000 đ

Chậu rửa bát Teka UNIVERSO 90 GT

14,900,000 đ 12,200,000 đ

chậu rửa bát TKS-7846

2,000,000 đ 1,629,000 đ

Chậu rửa bát TKS-7945

3,780,000 đ 1,659,000 đ

chậu rửa bát TKS-8143R

1,800,000 đ 1,239,000 đ

Chậu rửa bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT

15,000,000 đ 12,400,000 đ

chậu rửa bát TKS-8245R

3,100,000 đ 1,380,000 đ

chậu rửa bát TKS-9143R

2,500,000 đ 1,869,000 đ

chậu rửa bát TKS-9244

2,500,000 đ 1,919,000 đ

Chậu rửa bát TKS 7641r

4,503,000 đ 1,490,000 đ

chậu rửa bát TKS-9445R

2,300,000 đ 1,860,000 đ

Chậu rửa bát Teka STYLO 2B

3,900,000 đ 3,200,000 đ

chậu rửa bát TKS-8243

1,800,000 đ 1,529,000 đ

Chậu rửa bát inox TKS 5238

4,503,000 đ 1,190,000 đ

Chậu rửa bát inox TKS 7742

3,450,000 đ 1,040,000 đ

Chậu rửa bát Teka STYLO 1B

2,000,000 đ 1,700,000 đ

Chậu rửa bát Teka CENTROVAL 45

2,500,000 đ 2,100,000 đ

HOTLINE: 0989.805.886

0989 805 886