BẾP ĐIỆN TỪ TEKA IR 622

29,359,000 đ 23,000,000 đ

Bếp điện từ Teka IR720

20,490,000 đ 6,980,000 đ

Bếp điện từ TEKA IR 624

20,560,000 đ 14,460,000 đ

Bếp điện từ Teka IR641 (IR-641)

18,300,000 đ 12,780,000 đ

Bếp điện từ Teka VLTC 95 4L

46,570,000 đ 38,920,000 đ

Bếp điện từ Teka IR-631

15,300,000 đ 15,020,000 đ

Bếp điện từ Teka IT 645

19,000,000 đ 15,350,000 đ

HOTLINE: 0989.805.886

0989 805 886