Bếp từ Teka IR 321

15,380,000 đ 6,950,000 đ

Bếp từ Teka IRS831

29,900,000 đ 16,330,000 đ

Bếp từ Teka IR S631

18,000,000 đ 12,600,000 đ

Bếp từ Teka IRF 641

25,729,000 đ 20,582,000 đ

Bếp từ Teka IRS 641

23,859,000 đ 12,250,000 đ

Bếp từ Teka IRS 943

35,189,000 đ 16,070,000 đ

Bếp từ Teka IR 721

19,459,000 đ 10,370,000 đ

Bếp từ Teka VRTC954I

39,700,000 đ 24,940,000 đ

Bếp từ Teka IR 6031

17,700,000 đ 12,740,000 đ

Bếp từ Teka IB 6030

22,000,000 đ 17,660,000 đ

Bếp từ Teka IR 90 HS

35,000,000 đ 27,970,000 đ

Bếp từ Teka IRS-933-HS

24,560,000 đ 20,290,000 đ

Bếp từ Teka IR831

19,000,000 đ 12,940,000 đ

Bếp từ Teka VR TC 95 4L

45,300,000 đ 35,720,000 đ

Bếp từ Teka VR TC 95 4I

43,400,000 đ 40,000,000 đ

Bếp từ Teka IRF641 (IRF-641)

19,400,000 đ 15,580,000 đ

Bếp từ Teka IB 702

12,890,000 đ 7,700,000 đ

Bếp từ Teka IB-6310 - 3 bếp

21,900,000 đ 11,030,000 đ

Bếp từ âm Teka IZ-6315

15,900,000 đ 12,170,000 đ

Bếp từ Teka IB-6315

16,280,000 đ 11,470,000 đ

Bếp từ Teka IR 6131

24,980,000 đ 14,429,000 đ

HOTLINE: 0989.805.886

© 2016 Bản quyền thuộc về Nội thất Kiến An
0989 805 886