Bếp từ Teka IR 321

15,380,000 đ 6,780,000 đ

Bếp từ Teka IRS831

29,900,000 đ 16,160,000 đ

Bếp từ Teka IR S631

18,000,000 đ 12,490,000 đ

Bếp từ Teka IRF 641

25,729,000 đ 20,582,000 đ

Bếp từ Teka IRS 641

23,859,000 đ 11,940,000 đ

Bếp từ Teka IRS 943

35,189,000 đ 15,230,000 đ

Bếp từ Teka IR 721

19,459,000 đ 9,990,000 đ

Bếp từ Teka VRTC954I

39,700,000 đ 24,780,000 đ

Bếp từ Teka IR 6031

17,700,000 đ 10,660,000 đ

Bếp từ Teka IB 6030

22,000,000 đ 17,560,000 đ

Bếp từ Teka IR 90 HS

35,000,000 đ 26,990,000 đ

Bếp từ Teka IRS-933-HS

24,560,000 đ 20,230,000 đ

Bếp từ Teka IR831

19,000,000 đ 12,790,000 đ

Bếp từ Teka VR TC 95 4L

45,300,000 đ 35,650,000 đ

Bếp từ Teka VR TC 95 4I

43,400,000 đ 32,360,000 đ

Bếp từ Teka IRF641 (IRF-641)

19,400,000 đ 15,380,000 đ

Bếp từ Teka IB 702

12,890,000 đ 5,950,000 đ

Bếp từ Teka IB-6310 - 3 bếp

21,900,000 đ 10,890,000 đ

Bếp từ âm Teka IZ-6315

15,900,000 đ 12,090,000 đ

Bếp từ Teka IB-6315

16,280,000 đ 11,400,000 đ

Bếp từ Teka IR 6131

24,980,000 đ 14,350,000 đ

Bếp từ Teka (Teka IR 831)

32,890,000 đ 12,800,000 đ

Bếp từ Teka (Bếp từ Teka IR 6320)

21,750,000 đ 16,080,000 đ

Bếp từ Teka (Bếp từ Teka IR 721)

17,000,000 đ 10,000,000 đ

Bếp từ Teka (Bếp từ Teka IB 6030)

26,800,000 đ 1,759,000 đ

Bếp từ Teka (Teka IR 321)

15,380,000 đ 6,860,000 đ

HOTLINE: 0989.805.886

0989 805 886