BẾP ĐIỆN TỪ TEKA IR 622

29,359,000 đ 23,000,000 đ

Bếp điện từ Teka IR720

20,490,000 đ 6,990,000 đ

Bếp điện từ TEKA IR 624

20,560,000 đ 14,630,000 đ

Bếp điện từ Teka IR641 (IR-641)

18,300,000 đ 13,660,000 đ

Bếp điện từ Teka VLTC 95 4L

46,570,000 đ 39,150,000 đ

Bếp điện từ Teka IR-631

15,300,000 đ 15,190,000 đ

Bếp điện từ Teka IT 645

19,000,000 đ 15,630,000 đ

HOTLINE: 0989.805.886

0989 805 886